செயற்குழு  உறுப்பினர்கள்

 

தலைவர் / அதிபர்
திரு. த. அம்பலவாணர்

உபதலைவர்
திரு. கனகசபாபதி கனகேஸ்வரன்

செயலாளர்
திரு. பாலசிங்கம் செவ்வேள்

 உப செயளாளர்
திரு. கனகலிங்கம் பரதீபன்

பொருளாளர்
திரு.ஐயாத்துரை குணசீலன்

 உறுப்பினர்கள்: 

திரு. சதானந்தன் மதியுகன்

திருமதி.  .சுகிர்ஜினி சர்வேஸ்வரன்

திரு. கந்தையா சியந்தன்

திரு.  கே. பிரதீபன்.

திரு. வைரமுத்து  கோகுலன்

திரு, செல்லையா கிருபாகரன்

 திரு. சிசில் றெமிண்டாஸ்

திரு. வீரசிங்கம் சுலக்சன்

திருமதி.   ரஜிதா இராஜதீபன்

செல்வி. கஸ்தூரி சிவகுரு

 

போசகர்கள்:

திரு. கு. சிவானந்தம்
திருமதி.  . இராகினி விஜயரத்தினம்
திரு. நா.மயூரன்

 கணக்காய்வாளர்:

 திரு.  கஜன்