செயற்குழு  உறுப்பினர்கள்

 

தலைவர் / அதிபர்
திரு. த. அம்பலவாணர்

உபதலைவர்
திரு. கனகசபாபதி கனகேஸ்வரன்

செயலாளர்
திரு. கந்தையா சியந்தன்

உப செயளாளர்
திருமதி.  சுதர்சினி வசந்தகுமார்

பொருளாளர்
திரு. சுப்பிரமணியம் வீரசுதாகரன்

 

உறுப்பினர்கள்:

திருமதி.  சத்தியா

திருமதி.  குணாநிதி சிவகுமார்

திரு  கே. பிரதீபன்.

திரு. கனகலிங்கம் பரதீபன்

திருமதி. அகல்யா வருண்ராஜ்

திருமதி.   ரஜிதா இராஜதீபன்

மார்க்கண்டு சிறீமோகன்

ஐ. குணசீலன்

திரு. கி. தருமராசா

திரு. பொன்னம்பலம் சகிலன்

திருமதி.  ராஜினி நந்தகுமார்

 

போசகர்கள்:

திரு. கு. சிவானந்தம்

திருமதி.  . க. கார்த்திகேசு

திரு. செல்லத்துரை நாகேந்திரன்

 

கணக்காய்வாளர்:

திருமதி.  .சுகிர்ஜினி சர்வேஸ்வரன்

 

கல்விக் குழு:

திரு. தம்பிப்பிள்ளை வசந்தநாதன்

திரு. கி. தருமராசா

திருமதி.  . இராகினி விஜயரத்தினம்

திரு . க.கோடீஸ்வரன்

திருமதி.  சு. குகேந்திரன்

 

விளையாட்டுக் குழு:

திரு. பொன்னம்பலம் சகிலன்

திரு. கனகலிங்கம் பரதீபன்

திரு. சதானந்தன் மதியுகன்

திரு . சின்னத்துரை நிசாந்தன்

திருமதி.  பிறேமினி திருக்குமார்

திரு . மகாலிங்கம் தினேஸ்

திரு . பொ. குகதாசன்