மூவேந்தர் நடைபவனி – 2016

தென்மராட்சிக் கல்விவலயம் சார்பில் எமது கல்லுாரியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

n1

n2

n3

n4